ދުނިޔެ

މިސްރުން ހަނގުރާމައެއް ކޮށްފާނެ ބާ؟

ިތިއޯޕިއާއިން ނީލަކޯރިގައި ހަދާފައިވާ ޑޭމްގެ ސަބަބުން މިސްރު ބަނޑަށް ޖެހިދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އިތިއޯޕިއާގެ ރެނައިސެންސް ޑޭމްއިން ވަނީ އެއް ބުރަށް ޑޭމް ފުރުމަށް ކޯރުން ފެން ޖަމާކޮށްފައެވެ. އިތިއޯޕިއާއިން ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށްވެސް ދާދި އަވަހަށް ފެން އަޅާނެ ކަމަށް އިޢްލާން ކޮށްފައެވެ. އިތިއޯޕިއާގެ ތެރޭން ލައިގެން އައިސް ނީލަ ކޯރު ވަންނަ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ ސޫދާނާއި މިސްރުން ވަނީ ޑޭމަށް އިތުރަށް ފެން ނޭޅުމަށް  ގޮވާލާފައެވެ. މިސްރުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އެމެރިކާގެ ޓައިވާން ސިޔާސަތު ބަދަހި ގުޅުމަކާ ދިމާއަށް

ޓައިވާންގެ ފަސްމަންޒަރު: ޗައިނާގެ ނުފޫޒުން ކޮރެއާ މިނިވަން ކުރުމަށް ޖަޕާނުން ފެށި ހަނގުރާމައިގައި ޗައިނާގެ ޝާހީ ޗިންގ ރަސްކަމަށް ބޮޑެތި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. ޖަޕާނަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހުމުގެ އިތުރުން ބިމުގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއްވެސް ޗައިނާއަށް ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ. 17 އެޕްރީލް 1895ގައި ޖަޕާނާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ޝިމޯނޯސެކީ ސުލްހައިގެ މުއާހަދާގެ ދަށުން ޓައިވާން ޗައިނާއާ ޙަވާލު ކުރެވުނެވެ. މި މުއާހަދާއާ ޚިލާފަށް ޖަޕާނާ ދެކޮޅަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

މޮދީގެ ހަތް އަހަރުގެ ވެރިކަން ހަތް ޗާޓުން

ވަޒީފާތައް އިތުރަށް އުފެއްދުމުގެ ވައުދާއި ތިޔާގި އިގްތިސާދެއް ބިނާ ކުރުމުގެ ވައުދާއި ސަރުކާރުގެ ހުރަސްތައް ނެތިކޮށްލުމުގެ ވައުދުގައި ނަރެންދްރަ މޮދީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތްތާ ހަތް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ވެރިކަމުގެ ހަތް އަހަރު ދުވަސް ފެންނަނީ އަނދިރިކޮށެވެ. ކުރިންވެސް ދެރަވަރުކޮށް އިގްތިސާދެއް މިހާރު ވަނީ ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން އިރުތަށް ލޫދިގެން ގޮސްފައެވެ. އޭޝިއާގެ ތިން ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދު މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ގޮތް މިޗާޓްތަކުން ބީބީސީން ގެނެސްދީފައި ވަނީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އިރާގްގައި އައު ވެރިރަށެއް ބިނާ ކުރަނީ

އިރާގްގައި އައު ވެރިށެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އައްރަފީލް ސިޓީ ހަދާނީ ބަޣްދާދް އެއަރޕޯޓް ކައިރީގައެވެ. ހަތަރު ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ބިނާ ކުރާ މިސިޓީ ބިނާ ކުރާނީ 400 އަކަ ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައެވެ. ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ތިން ލައްކަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ 75 ހާސްގެއާއި އެއާ ގުޅޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާ ކުރާނެއެވެ. މި މަޝްރޫއުން އެއް މިލިއަން މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުދިގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި މިއާއެކު ވަގުތުން ލައްކަ މީހުންގެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ގުޓަރޭޒް

އދގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ދެވަނަ ދައުރަށް އދގެ އާންމު މަޖިލީހުން މިހާރުގެ ވެސް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ. އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ދައުރަށް ގުޓަރޭޒްގެ ނަން ހުށަހެޅީ މިމަހުގެ 8 ގައެވެ. ޕޯރޗުގަލްގެ ކުރީގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުގެ ދައުރު އދގައި ހަމަވާނީ 2027 ގައެވެ. އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ގުޓަރޭޒްއަކީ މި މަގާމަށް މިފެށޭ ދައުރަށް ރަސްމީގޮތުން ނަން ހުށަހެޅުނު ހަމައެކަނި ފަރާތެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އީރާންގެ ރައީސްކަމަށް އެގައުމުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

އީރާންގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިބްރާހިމް ރައީސީ އީރާންގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބް ވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ 62 އިން ސައްތަ ވޯޓެވެ. އޭނާއާ ގާތުން ވާދަ ކުރެއްވި މަރުކަޒީ ބެންކުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްނާސިރު ހިންމަތީ ވަނީ ބަލި ގަބޫލުކުރައްވާފައެވެ. މިއީ 1979ގެ އިންގިލާބަށްފަހު، އީރާންގައި މީހުން އެންމެ މަދުން ވޯޓްލީ އިންތިޚާބެވެ. މީހުން ވޯޓްލާން ނިކުތުމަށް ސަރުކާރާއި އީރާންގެ ދީނީ ލީޑަރު އަލީ ޚަމަނާއީވެސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އިބްރާހީމް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ގޮންޖޯ ގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭތީ ބައެއް ތަންތަން ބަންދުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ގޮންޖޯގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރުމާ ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުތައް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. އާންމުކޮށް ދިވެހިން ވިޔަފާރިއަށް ގޮސް އުޅޭ ގޮންޖޯގެ ބައެއް ސަބްވޭތަކާއި ބަސް ސްޓޮޕްތައްވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. ބައެއް ސްޓޭޝަންތަކަށް އުޅަނދުތައް ހުއްޓިނަމަވެސް މީހުންނަށް އެތަންތަނަށް ފޭބުމުގެ އިތުރުން އެތަންތަނުން އުޅަނދަށް އަރައިގެން ދަތުރުކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ގެތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވިޔަފާރިއަށް ހުއްދަ ދެނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އިންޑިއާގެ ވެކްސިން އުފެއްދުން އިތުރުވާން ފަށައިފި

އެސްޓްރާޒެނެކާ އިން މަހެއްގެ މައްޗަށް 20 މިލިއަން ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެމެރިކާއިން އިޢްލާން ކުރިގޮތުގައި އިންޑިއާއަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ވިހި މިލިއަން ޑޯޒް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ވަރަށް ރޯމެޓީރިއަލް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ވެކްސިނެއްކަމަށްވާ ބާރަތު ބައޯޓެކްގެ ކޯވެކްސިން ގެ 60 އާއި 70 މިލިއަން ޑޯޒް މަހެއްގެ މައްޗަށް އުފެއްދުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމާފައި ވެއެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރާ ހިސާބުގައި 100 …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ސްރީލަންކާގައި އަނެއްކާވެސް އާގުބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގެ ބަނދަރާ ކައިރިކުރުމަށްޓަކައި ބޭރު ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް އާގު ބޯޓެއްގައި ރޯވެގެން އަދަނމުންދާތާ ހަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އެމްވީ އެކްސްޕްރެސް ޕަރލް ގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީލަންކާގެ ނޭވީން އެދުމުން އިންޑިއާއިން ވަނީ އަލިފާން ނިއްވާ ޓަގްބޯޓާއި ޑޯނިޔާ މަތިންދާބޯޓާއި ސިފައިންގެ އުޅނަދުތައް ފޮނުވާފައެވެ.  މިބޯޓަކީ ކެމިކަލްގެ ބާވަތެއް އިންޑިއާގެ ބަނދަރަކުން ބަރާކޮށްގެން ސިންގަޕޯރަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެކެވެ. ބޯޓުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާަން ގަނޑު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް ފެށުގޮތް ހޯދުމަށް އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް19 ވައިރަސް ފެށުނީ ކޮން ހިސާބަކުން ތޯ ބަލަން ސައިންޓިސްޓުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވަޒީރު މިފަދައިން ބަޔާން ދެއްވާފައި ވަނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަޖިލީހުގައި ސިއްޙހަތާ ބެހޭ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެމެރިކާއިން ބުނާ ގޮތުގައި ދެވަނަ މަރުޙަލާގެ ތަހްގީގު އޮންނަން ވާނީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ސައިންޓިސްޓުން މެދުވެރިކޮށް ސައިންސްގެ އުސޫލުތަކަށް ބިނާކޮށް، ކަމަށެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...