Tag Archives: CONSTRUCTION

އެފްރިކާގައި ޗައިނާއިން އަޅާ ބިޔަ އިމާރާތްތައް

އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ މަލަމަތިން ފެންނާން ހުން ޗާލޫ ރީތި އިމާރާތްތަކަކީ ޗައިނާއިން ބިނާކޮށްދީފައިވާ އިމާރާތްތަކެވެ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީތަކާއި  ރައީސުންނާއި ޑިކްޓޭޓަރުންގެ އެދުމަށް ބިނާ ކުރާ ރިއާސީ ގަނޑުވަރުތައް ވިދާ ބަބުޅަނީ، ޗައިނާއިން އެތަންތަން ޑިޒައިން ކޮށް އިމާރާތްކޮށް، އިންޓީރިއާ ހަދައި ބިއްރޫރި ޖަހައި ދިނުމުންނެވެ. ޗައިނާއިން ދަނީ އެފްރިކާގައި ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓާރތަކާއި ސިފައިންގެ މީހުންގެ ގެތަކާއި ޕާލަމެންޓް ބިލްޑިންގތައްވެސް އަޅައި ދެމުންނެވެ. މި ވާހަކަތައް ރިޕޯޓް ކުރުމަށްފަހު ސައުތު ޗައިނާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ފުރތަމަ ފެހި މިސްކިތް

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ގްރީން މިސްކިތް ބިނާ ކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގެ ޓައުން އެއްގައެވެ. އަމިއްލަ މީހެއްގެ ވަގްފު ބިމެއްގައި ބިނާ ކޮށްފައިވާ މި މިސްކިތަކީ ޒީރޯ އެނަރޖީ އަދި ތިމާވެށްޓާ ރަށްޓެހި ޓްކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކޮށްގެން އަބަދުވެސް ސާފު ވަޔާއި އިރުގެ އަލި ލިބޭ ގޮތަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. ބަދްރިއްޔާ ޖުމްޢާ މަސްޖިދު ބިނާ ކޮށްފައިވަނީ ކޯޑީ ޓައުންގައި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ސިއްރުން ފޮރުވާފައިވާ ފަޅު އަވަށެއް

މިއީ އާދަޔާ ޚިލާފް އަވަށެކެވެ. މާދުވަސްވީ ތަނެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް މިތާނގެ ވާހަކަ ކިޔައި ދޭނެ ބަޔަކު ނެތެވެ. ކައިރި ހިސާބުގެ އަވަށްތަކުގެ މީހުން ބުނަނީ މިއަވަށް ފަޅުވެފައި ވަނީ ރޭގަނދަށް ފާޅުވާ ޖިންނިއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. މީހުން ސިފަ ކޮށްދޭ ގޮތުގައި މި ޖިންނި ސޮރު ނުވަތަ ކަނބުލޭގެ ލޯ ހުންނަނީ ބުޅަލެއްގެ ލޮވާވައްތަރު ގޮތަކަށް ދިއްލި ފައެވެ. ދެ އަތްވެސް ހުންނަނީ ކަފި ފަޅާފައިވާ މުގުރެއް ހެންނެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އިންޑިއާ:3ޑީން ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަގެ

އިންޑިއާގައި 3ޑީ ކޮށް ޕްރިންޓް ކޮށްގެން ގެއެއް ބިނާ ކޮށްފިއެވެ. މި ގެއަކީ، ބެޑްރޫމަކާއި ސިޓިން ރޫމަކާއި ބަދިގެއަކާއެކު ހަދާފައިވާ ގެއެވެ. 600 އަކަ ފޫޓްގެ ބިމެއްގައި މި ގެ ރާނާ ނިންމާފައި ވަނީ ފަސް ދުވަހުންނެވެ. މިއީ އަލަށް މި ދާއިރާއަށް ނިކުތް ކުންފުންޏަކުން 3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކޮށްގެން ޗާޕްކޮށްފައިވާ ގެއެކެވެ. 3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ގެތައް ޕްރިންޓް ކުރުމަކީ މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދާއިރާއެކެވެ. ޔޫއޭއީއާއި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ދުނިޔޭގެ ދެވަނައެއް ނެތް ހަމައެކަނި ޕޫލް

މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދާއިރު، ބޯ މަތިން ފެންނަ، ލަންޑަންގެ އާދަޔާ ޚިލާފް ސްކައި ޕޫލް އިން މީހާ ހައިރާން ކޮށްލާނެއެވެ. 115 ފޫޓު އުހުގައި ހުރިހައި ފަރާތަކުން ފެންނަ ގޮތަށް ދެ އިމާރާތް ދޭތެރޭ ބާއްވާފައިވާ މި ޕޫލަކީ ދުނިޔޭގެ މިވަރުގެ ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ޕޫލެކެވެ. 82 ފޫޓްގެ މި ޕޫލް ބަހައްޓާފައި ވަނީ ދިހަ ވަނަ ފަންގިފިލާ ގުޅުވާފައެވެ. އެމްބަސީ ގަރޑަންގެ މި ޕޫލްގައި ފަތާއިރު ލަންޑަންގެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ހޮޓެލް

ދުބާއީގެ އެންމެ އުސް ހަރޮށި ބިނާތަކަށް ބަލާލައިފިނަމަ ފެންނަން އެހެރަ ގިނަ ހަރޮށި ބިނާތަކަކީ ޔަހްޔާ ޖާންގެ ޑިޒައިންތަކެވެ. މިހާރު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަނީ، ޑުބާއީގެ އެންމެ އުސް ހަރޮށި ބިނާ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ޕާކިސްތާން އުފަން ޔަހްޔާ ޖާން، ހަގު މުރުގައި އެމެރިކާއަށް ހިޖުރަކޮށް ޕްރިންސްޓަން ޔުނިވަރސިޓީން ކިޔެވުން ނިންމުމަށްފަހު މެދުއިރުމައްޗަށް އައީ އިމާރާތްތަކެއް ޑިޒައިން ކޮށްފައި އެނބުރި ދާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް 25 އަހަރު ފަހުން އަދިވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ދެ ޙަރަމްފުޅުގެ ސަންގުމަރުމަރު ހިލައިގެ ވާހަކަ

މަސްޖިދުލްޙަރާމްއާ މަސްޖިދުއް ނަބަވީ މިހާރު ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ހިތްގައިމު ގޮތާމެދު ވިސްނާލާއިރު މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން ބައެއްތޯ ހިތަށް އަރައެވެ. އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވީ ސައޫދީ ފަހުދު ރަސްގެފާނެވެ. ދެން ރަސްގެފާނުގެ އިރުޝާދަށް މަސްޖިދުލް ޙަރާމް މިހާރު އެހެރަގޮތަށް ޑިޒައިން ކޮށްދެއްވީ މިސްރުގެ އަރކިޓެކްޓް ޑރ. މުޙައްމަދު ކަމާލް އިސްމާއީލް އެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ ގޮތުން 232 ސަފްހާގައި 86 ފޮޓޯއާއި ކުރެހުންތަކާއެކު، ދަ އަރކިޓެކްޗަރ އޮފް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އަމްބާނީ ޔޫކޭގެ އަގު ބޮޑު ހޮޓަލެއް ގަނެފި

އޭޝިއާގެ މަހާ ސާދާގަރު، ރިލައެންސް އިންޑަސްޓްރީޒްގެ މުކޭޝް އަމްބާނީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަގު ބޮޑު ޕްރޮޕަޓީއެއް ގަނެފިއެވެ. ޖޭމްސް ބޮންދްގެ ދެ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާ ސްޓޯރކް ޕަރކް ގަތުމަށް އަމްބާނީ ވަނީ 79 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޭދަ ކޮށްފައެވެ. ބަކިމްހަމްޝަޔަރގެ މި ހޮޓެލް ހަދާފައިވާ ބިމަކީ 300 އޭކަރުގެ ފެހި ބިމެކެވެ. މި ހޮޓެލްގައި 49 ލަގްޒަރީ ކޮޓަރި ހިމެނެއެވެ. 27 ހޯލްގެ ޗެމްޕިއަން ގޯލްފް ކޯރސްއަކާއި 13 …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އަމްބާނީ އެންޓީލިއާގެ އެތެރޭގެ ފޮޓޯތައް ދުށިން ތަ؟

މުކޭޝް އަމްބާނީ ގެ އެންޓީލިއާއަކީ މުމްބާއީގެ އަގުބޮޑު ހިސާބެއްގައި ހަދާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު އިމާރާތްތަކުން އިމާރާތެކެވެ. މިއިމާރާތާއި އަގުގެ ގޮތުން އެއްވަރު ވާނީ ބެކިންހަމް ޕެލަސް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. މި އިމާރާތަށް މުކޭޝް އަމްބާނީގެ އާއިލާ ބަދަލުވީ 2012 ގަައެވެ. މިއީ ހަރޮށި ބިނާއެއް ކަމުގައި ވިނަމަވެސް މި ބިލްޑިންގ ގައި ހުންނަނީ އާއިލާތަކަށް ވަކިން ހުންނަ ގެތަކެވެ. އެންޓީލިއާގަައި ނީޓާ އަމްބާނީ ފޮޓޯއަކަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ބުރުކިނާފާސޯގެ އާދަޔާ ޚިލާފް ޕާލަމެންޓް އިމާރާތް

ޑިކްޓޭޓަރޝިޕްގެ 31 އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ 2014 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ އުތުރިއެރުމަކުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ރުޅި އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވީ އެމީހުންގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެ، އެމީހުންނާމެދު ނޭއްގާނި ގާނޫނުތައް ފާސްކުރަމުން ދިޔަ ޕާލަމެންޓަށެވެ. ރައްޔިތުން މި ތަން ހުޅުޖަހާލިއެވެ. އެފްރިކާގެ ގައުމެއްކަމަށްވާ ބުރުކިނާފާސޯގެ ޑިމޮކްރެސީއާއެކު އައު ޕާލަމެންޓް ބިލްޑިންއެއް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނީ، ބުރުކިނާބޭއެއް ކަމަށްވާ މަޝްހޫރު އާރކިޓެކްޓް ޑީބިޑޯ ފްރާންސިސް ކޭރޭއާއެވެ. ބަރލިންގައި ހުންނަ އޭނާގެ ޑިޒައިން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...