ޓެކް|ސްޓައިލް

އަޑަށް ވުރެން ބާރަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓް އުފައްދަނީ

އެމެރިކާގެ ޔުނައިޓެޑް އެއަރ ލައިނުން ފަސިންޖަރުން އުފުލަން އަޑަށް ވުރެން ބާރަށް ދަތުރުކުރާ މަތިންދާ ބޯޓްތައް ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އިޢްލާން ކޮށްފިއެވެ. ސެންފްރާންސިސްކޯގެ ސުޕަރސޮނިކް ބޫމް ކުންފުނިން އުފައްދާ މަތިންދާ ބޯޓްތަކަކީ ރޮކެޓް ސްޕީޑްގައި ދަތުރުކުރާނެ ބޯޓްތަކެކެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ބުނިގޮތުގައި މި ދުވެލި ހަލުއި ބޯޓްތަކުގެ ފުރަތަމަ 15 ބޯޓް ބޭނުން ކުރަން ފަށާނީ 2025 ގައެވެ. އެއަށްފަހު އިތުރު 35 ބޯޓް ގެން ގުޅޭނެ ކަމަށްވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޓެސްލާއާ މެދު ޗައިނާއިން ބޮޑަށް ޝައްކު ކުރޭ

ޗައިނާގެ ސަރުކާރު އިމާރާތްތަކާއި ހައި ސެކިއުރިޓީ އޭރިއާތަކުގައި ޓެސްލާގެ ކާރުތައް ޕާކްކުރަން ހުއްދަ ދިނުން މަނާ ކުރުމަށް އަނގަބަހުން މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުން އިރުޝާދު ދީފިއެވެ. ބެއިޖިންގއާއި އިތުރު އެހެން ސިޓީތަކުގައި މިފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. ޗައިނާއިން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ޓެސްލާގެ ކާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކުން ޖާސޫސީ އަމަލުތައް ހިންގައި މަޢްލޫމާތު ދުރަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގަފާނެއެވެ. ޓެސްލާއާއި ވެރިޔާ އީލޯން މަސްކް ވަނީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރޒް އުފައްދަނީ

އަލީގަޅްގެ ޒުވާން ގްރޫޕަކުން އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރތައް އުފައްދަން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ސޮލޫޝަން އަކީ ވައިގެ ސާފުކަން ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާން އުފައްދާ އަލަށް ފަށައިގެން އުޅޭ ކުންފުންޏެކެވެ. އިންޑިއާގައި އޮކްސިޖަން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހުރުމާއި އޮކްކސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރތައް ލިބުން ދަތިވުމުން މި ކުންފުނިން ވަނީ އަމިއްލައަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރ އުފައްދަން ނިމާފައެވެ. މިމީހުން އުފެއްދި ނަމޫނާ ކޮންސެންޓްރޭޓަރ މިހާރު ވަނީ އިލާހްއާބާދުގެ ސަރުކާރު ހަސްފަތާލުގައި ޓެސްޓް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

މަސްކުގެ މާސް ދަތުރުގެ ވާހަކަ ބުނެފައިވޭ

ޖަރުމަންވިލާތުގެ ޖައްވީ ސައިންޓިސްޓަކު ވަނީ 1948ގައި އޭނާ ލިޔުނު ވާހަކަ ފޮތެއްގައި އިންސާނުން މާސްއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ފޮތުގެ ނަމަކީ “މާސް ޕްރޮޖެކްޓް: އަ ޓެކްނިކަލް ޓޭލް” އެވެ. މިފޮތުގައި އޭނާ ލިޔެފައިވާ ގޮތުން އީލޮން ELON  ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު އިންސާނުން މާސް އަށް ގެންދާނެއެވެ. ބައި ގަރުނު ފަހުން، އަހަރަމެންނަށް މިފެންނަނީ އީލޮން މަސްކް މީހުން މާސްއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ކުދި ޑްރޯން ހޯދަން އެމެރިކާ ސިފައިން އޯޑަރު ދީފި

އެންމެ ކުދި ސައިޒްގެ ޑްރޯން ގަތުމަށް އެމެރިކާ ސިފައިން 15 މިލިއަން ޑޮލަރގެ އޯޑަރެއް ދީފިއެވެ. ގޮށް މުށަކަށް ވުރެން ކުދި ޑްރޯންތަކަކީ މައިދާންގައި ސިފައިންގެ މީހާ އަމިއްލައަށް ވަށައިގެންވާ މާހައުލު ބާލާލުމަށް ބޭނުން ކުރާ އުޅަނދުތަކެކެވެ. މިއީ ގަޑިއަކު 22 ކިލޯމީޓަރަށް ދަތުރުކުރާ 2 ކިލޯ މީޓަރުގެ އޭރިއާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޮޑު ސައިޒްގެ ޗޮކްލެޓަކަށް ވުރެން ލުއި އެއްޗެކެވެ. މީގެ ދަރުރެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން 25 މިނެޓަށް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އޯލާއިން ހިލޭ އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓާތައް

އިލެކްޓްރިކް އުޅަނދު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އޯލާ އިލެކްޓްރިކް ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ބަހަވީޝް އަގަރްވާލް ވަނީ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ އޯލާ ފައުންޑޭޝަންއިން އޮކްސިޖަން ފޯރ އިންޑިއާގެ ނަމުން ޚާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައި، ގިވް އިންޑިއާ އާ ގުޅިގެން ދިހަ ހާސް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރ ހިލޭ ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. We must come together and help our communities during these unprecedented times. Today we’re announcing …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އަޑަށް ވުރެން ބާރަށް ދަތުކުރާ ބޯޓް

މިހާރު މީހުން ރަށު ބަންދުގައި ތިބި ނަމަވެސް ކޮވިޑް19 އިން ސަލާމަތް ވާއިރު ދަތުރުފަތުރަށް ދުނިޔެ އޮންނާނީ ފައްކާ ވެފައެވެ. މީހުން ބޭނުން ވާނީ އަވަސް ދަތުރުތަކެވެ. އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ކުންފުންޏަކުން ދަނީ މިމަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭރިއޮން ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުނިން ބުނަނީ އެކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ އަޑަށް ވުރެން ބާރަށް ދަތުރުކުރާ މަތިންދާ ބޯތް އުފައްދައި ބާޒާރަށް ނެރުމެވެ. އަދި މިކަން މާބޮޑަށް ލަސް ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާ ކަމަށްވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ފޮޓޯ އިން ދުނިޔެ

އަލީގެފާނު ޝަހީދުވެ ވަޑައިގަތް ހާދިސާގެ ދުވަސް، ޕާކިސްތާންގެ ކުއެޓާގައި ފާހަގަ ކުރަނީ ފަރަންސޭސި އެމްޕެރަރ ނެޕޯލިއަން ބޮނަޕަރޓް ގެ 200 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން އޭނާގެ މަގްބަރާގެ ކައިރީގައި ޑާކާގައި އަންހެން ކުއްޖަކު، ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތައް ވަކި ކުރަނީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޑިޒައިނަރެއް އޯލާއަށް

އިންޑިއާގެ އޯލާ އިލެކްޓްރިކްގެ އުޅަނދުތައް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނީ، އުޅަނދު ޑިޒައިން ކުރުމުގައި އަރާހުރި ނަމެއް ކަމުގައިވާ ވޭން ބަރގެސް ކަމަށް އޯލާ އިލެކްޓްރިކް އިން އިޢްލާން ކޮށްފިއެވެ. ބަރގެސްއަކީ، ބެންޓްލީ ކާރުތަކާއި އެސްޓަން މަރޓިންގެ ކާރުތަކާއި ރޯލްސްރޮއިސްއާއި ޖެގުއަރގެ އުޅަނދުތައް ޑިޒައިން ކޮށްދީފައިވާ ޑިޒައިނަރެކެވެ. އިންޑިއާގެ ކުލީ ކާރު ދުއްވާ އޯލާ ކުންފުނިން ވަނީ ނެދަރލެންޑްގެ ބެޓެރި ސައިކަލް ކުންފުންޏެއް ގަނެގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބެޓެރި ސައިކަލް ފެކްޓްރީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...