ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

އަހަރު ނިމޭއިރު އިންޑިއާގައި ވެކްސިން ދީ ނިމޭނެ

އަހަރު ނިމޭއިރު އިންޑިއާގެ އާބާދީގެ ދޮށީ އުމުރުގެ އެންމެނަށް ވެކްސިން ދީ ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރ ހަރްޝް ވަރްދަން ވިދާޅުވީ، ޖުލައި މަސް ނިމޭއިރަށް 510 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 2.16 ބިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް އޮގަސްޓާއި ޑިސެމްބަރާ ދޭތެރޭ ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ އަދަދު ތަކުން ދޭހަވަނީ ފަސްމަސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ކަޝްމީރު ޕާކިސްތާން ސަރަހައްދު މަރާމާތު ކޮށްފި

ޕާކިސްތާން ސިފައިންނަށް އިންޑިއާއަށް ކޯފީ ބޯން އާދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާން ގުޅުވައިދޭ ކަޝްމީރުގެ ބަރަމުއްލާ ސަރަހައްދުގެ ކާމަން ކްރޮސިންގގެ ކެފޭ މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު ހުޅުވައިފިއެވެ. އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ބަސްދަތުރާއި ވިޔަފާރި ލޮރީ ދަތުރުތައް ބޭއްވި އިރު އުޅަނދުތައް ހުރަސް ކޮށްފައި ވަނީ މި ޕޮއިންޓުންނެވެ. އަދި ޕާކިސްތާންގެ ދަށުގައިވާ މުޒައްފަރުއާބާދަށް ދާ އުޅަނދުތައް ދަނީ ވެސް މިމަގުން ލައިގެންނެވެ. އިންޑިއާއާއި ޕާކިސސްތާނާ ދެމެދު އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އިންޑިއާގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން އަޒްރާ

އިންޑިއާގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން އަޒްރާއަކީ އިންޑިއާގެ ކަޝްމީރުގެ ޒުވާން އަންހެނެކެވެ. ކަޝްމީރުގެ ޒުވާން އަންހެނުންގެ ރޯލް މޮޑެލްއެކެވެ. މިހާރު އަޒްރާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ކަޝްމީރުގެ ކަނބަލުންނަށް ފިޓްނަސް އެކަޑެމީއެއް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން އޭނާ ވަނީ މާސްޓަރޒް އާ ހަމައަށް ކިޔަވާފައެވެ. އޭނާގެ ކާމިޔާބީއާ ބެހޭ ގޮތުން ކިޔައި ދިން ގޮތުގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި އޭނާ ފުރަތަމަ ފެށީ ކްރިކެޓް ކުޅޭށެވެ. މިއީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ފުރތަމަ ފެހި މިސްކިތް

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ގްރީން މިސްކިތް ބިނާ ކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގެ ޓައުން އެއްގައެވެ. އަމިއްލަ މީހެއްގެ ވަގްފު ބިމެއްގައި ބިނާ ކޮށްފައިވާ މި މިސްކިތަކީ ޒީރޯ އެނަރޖީ އަދި ތިމާވެށްޓާ ރަށްޓެހި ޓްކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކޮށްގެން އަބަދުވެސް ސާފު ވަޔާއި އިރުގެ އަލި ލިބޭ ގޮތަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. ބަދްރިއްޔާ ޖުމްޢާ މަސްޖިދު ބިނާ ކޮށްފައިވަނީ ކޯޑީ ޓައުންގައި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އިންޑިއާއަށް ފޮރިން އިންވސްޓްމެންޓަށް ފަހި

އިންޑިއާގައި ނިމިގެން ދިޔަ މާލީ އަހަރު ލިބުނު ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޮޑުތަނުން އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް ދެއްކުމަކީ އިންޑިއާގެ އިގްތިސާދީ ދުޅަހެޔޮކަން ދައްކައިދޭ ކަމެއްކަމަށް ބުނެއެވެ. މާރޗް 2021އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގައި އިންޑިއާއަށް ލިބިފައިވާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓަކީ، 43.366 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ރިލަޔަންސް އިންޑަސްޓްރީޒް އިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެކުންފުނީގެ ހިއްސާތަކެއް 35 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލާފައެވެ. ފޭސްބުކް ފިޔަވައި އެހެން އިންވެސްޓަރުންވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޗައިނާގެ ތާއީދު އިންޑިއާގެ ވެކްސިން ސިޔާސަތަށް

ކޮވިޑް19 ވެކްސިން އާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިއާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ޗައިނާއިން ތާއިދު ކުރާނެ ކަމަށް ބެއިޖިންގ އިން ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާއިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޮވިދް19 ވެކްސިން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ގޮތުން ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްގު ރައްކާތެރިކޮށްލުން ދޫކޮށްލުމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރުގައި އިންޑިއާއާއި ދެކުނު އެފްރިކާއިން ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރި ޖަމުއިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްގު ދޫކޮށްލައި ފަސޭހައިން ވެކްސިން އުފައްދައި ހުރިހައި ގައުމަކަށްވެސް ހެޔޮ އަގުގައި ލިބޭ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...