ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

އެމްޑީޕީން ކޯޓަށް ނުދާން ނިންމައިފި

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި އެމްޑީޕީން ކޯޓަށް ނުދާން އެޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ. މާލޭގެ ހަ ދާއިރާއެއްގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރަގަށް ވުރެ ބާތިލް ވޯޓު ގިނަ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ވަނީ އެ ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު އަލުން ގުނައިދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގައި އެދިފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ގޮނޑިތަކުގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓަށް ދާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކުރިން ހާމަކޮށްފައި ވެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ގޮނޑިތައް: އެމްޑީޕީއަށް 400، ޕީޕީއެމަށް 325

މި މަހުގެ 10 ގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުން އެމްޑީޕީ އަށް 400 ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވުނުއިރު، އެ ޕާޓީއާ އެންމެ ވާދަވެރި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ 325 ގޮނޑި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ. އީސީން ރޭ ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ކާނާ އިސްރާފް ނުކުރާން ހޭލުންތެރި ވަމާ!

ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް ބިލިއަން ޓަނުގެ ކާނާ، އިންސާނުންގެ ފަރުވާ ކުޑަކަމުން އިސްރާފު ކުރެއެވެ. ކާނާ އިސްރާފް ކުރުމުގައި މުއްސަނދި ގައުމުތަކާއި ފަގީރު ގައުމުތަކުގައި ތަފާތެއް ނެތެވެ. މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުގައި، ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވެފައި، ފައިސާ ގިނަ ވުމުގެ ސަބަބުން އިސްރާފް ކުރާ ނިސްބަތް މާބޮޑު ކަމަށް ފެނެއެވެ. ދުނިޔޭގައި ކާނާ އެންމެ ގިނައިން އިސްރާފް ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓްގައި އެއްވަނައިގައި އުޅެނީ ނައިޖީރިއާއެވެ. ގްރީސްއާއި އިރާގާއި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

މަލާވީގައި ގޭސް އުފައްދަނީ އިންސާނުންގެ ގުއިން

މިއީ އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ މަލާވީއެވެ. މަލާވީއަކީ ބައިބޯ ގައުމެކެވެ. އަދި ގައުމުގެ މީހުން އެންދުމަށް އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރަނީ ދަރެވެ. މީގެ ސަބަބުން މި ގައުމަށ ްވަނީ ހަނަފަސް ކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އިންސާނޫންގެ ނަޖިހުގެ ބޭނުން މޮޅަށް ހިފަން މަލާވީއަށް ވަނީ ދަސްވެފައެވެ. ގުޔަކީ، މިގައުމުގައި މިހާރު އަގުހުރި މުދަލެކެވެ. މަލާވީގައި އިންސާނުންގެ ގުއި ބޭނުން ކޮށްގެން ބަޔޯގޭސް އުފައްދައެވެ. ޖަލުތަކުގައި ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ ގޭހަކީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އަމްބާނީ ޔޫކޭގެ އަގު ބޮޑު ހޮޓަލެއް ގަނެފި

އޭޝިއާގެ މަހާ ސާދާގަރު، ރިލައެންސް އިންޑަސްޓްރީޒްގެ މުކޭޝް އަމްބާނީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަގު ބޮޑު ޕްރޮޕަޓީއެއް ގަނެފިއެވެ. ޖޭމްސް ބޮންދްގެ ދެ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާ ސްޓޯރކް ޕަރކް ގަތުމަށް އަމްބާނީ ވަނީ 79 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޭދަ ކޮށްފައެވެ. ބަކިމްހަމްޝަޔަރގެ މި ހޮޓެލް ހަދާފައިވާ ބިމަކީ 300 އޭކަރުގެ ފެހި ބިމެކެވެ. މި ހޮޓެލްގައި 49 ލަގްޒަރީ ކޮޓަރި ހިމެނެއެވެ. 27 ހޯލްގެ ޗެމްޕިއަން ގޯލްފް ކޯރސްއަކާއި 13 …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ހިތްވަރުގަދަ އަންހެން ކުއްޖެއް

ޖޯރޖް ފްލޮއިޑްގެ ހާދިސާއާއި އެއަށްފަހު ޝަރީއަތް ނިމިގެން ދިޔަ ގޮތް މީޑިއާއިން ތަފްސީލުކޮށް ގެނަސްދީފައި ވެއެވެ. ކޯޓުން އަދި ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ މި ކަމުގައި އުޅުނު އިސް ފުލުސް މީހާއަށެވެ. އެއީ، ޑްރެކް ޝޯވިން އެވެ. އޭނާގެ ޝަރީއަތުގައި އެންމެ ބާރުގަދަ ހެއްކަކަށް ވެގެން ދިޔައީ އުމުރުން އެއިރު 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ނަގާފައި ފޭސްބުކްގައި ޝެއަރ ކުރި ވީޑިއޯއެވެ. ޝޯވިންގެ ޝަރީއަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހެކިންގެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...