ފޮތާއި މަޢްލޫމާތު

އަތުން ކީރިތި ޤުރުއާން ލިޔުނު ޒުވާނެއް

ކަޝްމީރުގެ ބަރަމުއްލާ ޑިސްޓްރިކްޓް މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ، ބޮން ގޮއްވާ، ހަނގުރާމަ ބޮޑު ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިފަހަރު ބަރަމުއްލާގެ ވާހަކަ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައި ވަނީ އުމުރުން 34ގެ ޒުވާނަކު، އަތުން ކީރިތި ޤުރުއާން އެއްކޮށް ލިޔެ ނިންމައިގެންނެވެ. ސައްޔިދު ފައިސަލް ޖީލާނީ އަކީ، ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރެކެވެ. އޭނާ ކީރިތި ޤުރުއާން އެއްކޮށް އަތުން ލިޔެ ނިންމާލީ ވިއްސަކަށް މަސްތެރޭގައެވެ. އަތުން ލިޔެފައިވާ ޚަތިމުގައި 850 ސޮފްހާ ހިމެނެއެވެ. މިމަސައްކަތް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

މަސްކުގެ މާސް ދަތުރުގެ ވާހަކަ ބުނެފައިވޭ

ޖަރުމަންވިލާތުގެ ޖައްވީ ސައިންޓިސްޓަކު ވަނީ 1948ގައި އޭނާ ލިޔުނު ވާހަކަ ފޮތެއްގައި އިންސާނުން މާސްއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ފޮތުގެ ނަމަކީ “މާސް ޕްރޮޖެކްޓް: އަ ޓެކްނިކަލް ޓޭލް” އެވެ. މިފޮތުގައި އޭނާ ލިޔެފައިވާ ގޮތުން އީލޮން ELON  ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު އިންސާނުން މާސް އަށް ގެންދާނެއެވެ. ބައި ގަރުނު ފަހުން، އަހަރަމެންނަށް މިފެންނަނީ އީލޮން މަސްކް މީހުން މާސްއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ދެ ޙަރަމްފުޅުގެ ސަންގުމަރުމަރު ހިލައިގެ ވާހަކަ

މަސްޖިދުލްޙަރާމްއާ މަސްޖިދުއް ނަބަވީ މިހާރު ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ހިތްގައިމު ގޮތާމެދު ވިސްނާލާއިރު މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން ބައެއްތޯ ހިތަށް އަރައެވެ. އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވީ ސައޫދީ ފަހުދު ރަސްގެފާނެވެ. ދެން ރަސްގެފާނުގެ އިރުޝާދަށް މަސްޖިދުލް ޙަރާމް މިހާރު އެހެރަގޮތަށް ޑިޒައިން ކޮށްދެއްވީ މިސްރުގެ އަރކިޓެކްޓް ޑރ. މުޙައްމަދު ކަމާލް އިސްމާއީލް އެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ ގޮތުން 232 ސަފްހާގައި 86 ފޮޓޯއާއި ކުރެހުންތަކާއެކު، ދަ އަރކިޓެކްޗަރ އޮފް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ސައްޔިދު އިސްހާގްގެ ލައިބްރަރީ އަނދައިފި

ފޮޓޯގައި މިހިރީ ސައްޔިދު އިސްހާގްއެވެ. 2011 އިން ފެށިގެން މައިސޯރގެ ފަގީރު ހިސާބެއްގައި އޭނާ ދިޔައީ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ލައިބްރަރީއެއް ހިންގަމުންނެވެ. އޭނާގެ ލައިބްރަރީގައި ތަފާތު އެކި ފަންނުތަކުގެ 11 ހާސް ފޮތް ހުއްޓެވެ. ލައިބްރަރީއާއެކު މި ހުރިހައި ފޮތެއް ވަނީ މިމަހު 9 ވަނަ ދުވަހު އަނދައިގެން ގޮސްފައެވެ. ބިޑިއެއް ރޯ ކުރުމަށްފަހު އަލިފާން ދަނޑިއެއް އެއްލި ޒުވާނަކު ފުލުހުން ވަނީ މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އިސްހާގްގެ ލައިބްރަރީއަކީ އޭނާގެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

މިއަދަކީ ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް

މިއަދަކީ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހެވެ. އެޕްރީލް ސާދައެވެ. ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެނީ ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތާއި ތާރީޚާއި ސަގާފަތުގެ އެންމެމޮޅު އިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އަލްއައްލާމާ ހުސައިން ސަލާހުއްދީން ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގެންނެވި ދުވަސް ކަމަށްވާ 14 އެޕްރީލް 1881އަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. މިއަދަކީ ހުސައިން ސަލާހުއްދީންގެ 140 ވަނަ އުފަންދުވަހެވެ. ޢުމުރުފުޅުން 67 އަހަރުގައި 20 ސެޕްޓެމްބަރ 1948 ގައި ހުސެއިން ޞަލާޙުއްދީން އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދާންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ކޮރޯނާ ފެތުރޭނެ ކަމަށް މި ދެފޮތުގައިވެސް ބުނި

އެނގޭތަ؟ މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން ލިޔުނު ވާހަކަ ފޮތެއްގައި ވޫހާނުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރޭނެ ކަމަށް ލިޔެފައި ވެއެވެ. ޗައިނާގެ ވޫހާނުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުނުއިރު، މި ވާހަކަ ފޮތުގައިވެސް މި ވައިރަސް ފެތިރޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ވޫހާނުންނެވެ.އަދި ވައިރަސްއަށް ނަން ދީފައި ވަނީވެސް “ވޫހާން400″ގެ ނަމުންނެވެ. މިއީ ފޮތް ބުނާ ގޮތުން ލެބޯޓްރީގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބައޯ ހަތިޔާރެކެވެ. މި ފޮތަކީ، 1981 ގައި ލިޔެފައިވާ The …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ފޮތުގެ ޚުލާސާ: ޗައިނާއަށް ރައްދު ލިބުނު ގޮތް

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީއަކީ ޗައިނާގެ ޗެއަރމަން މާއޯއަށްފަހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތް ކޮމިއުނިސްޓް ޗައިނާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ލީޑަރެވެ. ޝީގެ ބާރުގަދަ ކަން ބޭރުފުށުން ފެނުނު ކަމުގައި ވިއަސް އެތެރޭގައި އަމިއްލައަށް ބިރުވެރިކަމެއް އޮންކަން ފާހަގަ ވެއެވެ. 2012 ގައި އޭނާ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތް އިރު ޗައިނާގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި އޮތީ ހިމޭން ވެފައެވެ. ދެ އަދަދުން އެއް އަދަދަށް ތިރިވެފައެވެ. ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހުންގެ އުމުރު މަތިވާން ފަށާފައެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ވަޖްޕާއީއާ ޝަރީފް ފަސް ފަހަރަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަޓަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީއާއި ޕާކިސްތާންގެ އެއިރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްއާ ދެ ބޭފުޅުން ކަރްގީލް ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ފޯނުން ފަސް ފަހަރަށް ވާހަފުޅު ދެއްކެވި ކަމަށް އަލަށް ޝާއިއުކޮށްފައި ފޮތެއްގައި ބުނެފިއެވެ. ވަޖްޕާއީގެ ޕްރައިވެޓް ސެކެޓްރީ، ޝަކްތީ ސިންހަ ލިޔުއްވި Vajpayee: The Years That Changed Indiaފޮތުގައި އިންޑިއާއިން ނަވާޒް ޝަރީފާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ގޮތް ކިޔައި ދީފައި ވެއެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޚުލާސާ: ކީރިތި ރަސޫލާﷺ ޔޫރަޕްގައި އެހަރާއި މިހާރު

އާދަވެގެން ބަނޑު ބޮޑެތި ކޮށްތިބޭ، ހައްދެއްނެތި ކައި، ރާބޯން ތިބޭ ފާދިރީން ގެ ކާޓޫނުތައް ކުރަހާ ގޮތަށް 2011 ގައި ޗާލީ އެބްޑޫގެ ކާޓޫނުގައި އެމީހުންނަށް މަޖާކަމަކަށްވީ ކިރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރާށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...