ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ކޮވިޝީލްޑުގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށައިފި

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވާން ޖަހާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެ ވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތަކުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ލިބުމާއި ގުޅިގެން އަލުން ފެށި ކޮވިޝީލްފުގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މެދުނުކެނޑި ދެން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މި ވެކްސިން ލިބުނީ ސީދާ ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅައި ކުރި މަސައްކަތުންނެވެ. އެޗްޕީއޭ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

މިސްރުން ހަނގުރާމައެއް ކޮށްފާނެ ބާ؟

ިތިއޯޕިއާއިން ނީލަކޯރިގައި ހަދާފައިވާ ޑޭމްގެ ސަބަބުން މިސްރު ބަނޑަށް ޖެހިދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އިތިއޯޕިއާގެ ރެނައިސެންސް ޑޭމްއިން ވަނީ އެއް ބުރަށް ޑޭމް ފުރުމަށް ކޯރުން ފެން ޖަމާކޮށްފައެވެ. އިތިއޯޕިއާއިން ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށްވެސް ދާދި އަވަހަށް ފެން އަޅާނެ ކަމަށް އިޢްލާން ކޮށްފައެވެ. އިތިއޯޕިއާގެ ތެރޭން ލައިގެން އައިސް ނީލަ ކޯރު ވަންނަ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ ސޫދާނާއި މިސްރުން ވަނީ ޑޭމަށް އިތުރަށް ފެން ނޭޅުމަށް  ގޮވާލާފައެވެ. މިސްރުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އެމެރިކާގެ ޓައިވާން ސިޔާސަތު ބަދަހި ގުޅުމަކާ ދިމާއަށް

ޓައިވާންގެ ފަސްމަންޒަރު: ޗައިނާގެ ނުފޫޒުން ކޮރެއާ މިނިވަން ކުރުމަށް ޖަޕާނުން ފެށި ހަނގުރާމައިގައި ޗައިނާގެ ޝާހީ ޗިންގ ރަސްކަމަށް ބޮޑެތި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. ޖަޕާނަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހުމުގެ އިތުރުން ބިމުގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއްވެސް ޗައިނާއަށް ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ. 17 އެޕްރީލް 1895ގައި ޖަޕާނާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ޝިމޯނޯސެކީ ސުލްހައިގެ މުއާހަދާގެ ދަށުން ޓައިވާން ޗައިނާއާ ޙަވާލު ކުރެވުނެވެ. މި މުއާހަދާއާ ޚިލާފަށް ޖަޕާނާ ދެކޮޅަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

މޮދީގެ ހަތް އަހަރުގެ ވެރިކަން ހަތް ޗާޓުން

ވަޒީފާތައް އިތުރަށް އުފެއްދުމުގެ ވައުދާއި ތިޔާގި އިގްތިސާދެއް ބިނާ ކުރުމުގެ ވައުދާއި ސަރުކާރުގެ ހުރަސްތައް ނެތިކޮށްލުމުގެ ވައުދުގައި ނަރެންދްރަ މޮދީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތްތާ ހަތް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ވެރިކަމުގެ ހަތް އަހަރު ދުވަސް ފެންނަނީ އަނދިރިކޮށެވެ. ކުރިންވެސް ދެރަވަރުކޮށް އިގްތިސާދެއް މިހާރު ވަނީ ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން އިރުތަށް ލޫދިގެން ގޮސްފައެވެ. އޭޝިއާގެ ތިން ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދު މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ގޮތް މިޗާޓްތަކުން ބީބީސީން ގެނެސްދީފައި ވަނީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ޓެރަރިޒަމް

ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ދޭން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ހަމަލާއަކީ ޖިހާދު ހެއްޔެވެ؟ އިސްތިއުމާރުގެ އަޅުވެތިކަމުން މިނިވަން ވުމަށް މުސްލިމު ގައުމުތަކުގައި ގޮވާ ލެވުނީ ޖިހާދަށެވެ. މުސްލިމުންގެ ބައިމަދު ގައުމުތަކުގައިވެސް އިސްތިއުމާރާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމުން ތެދުވީ މި ލޭބަލްގެ ދަށުންނެވެ. އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ މީހުން ހަނގުރާމަ ކުރަނީ ޖިހާދުގެ ނަމުންނެވެ. ސޫރިޔާގައި ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތެދުވި މީހުން ތެދުވީވެސް ޖިހާދުގެ ނަމުންނެވެ. ޔަމަންގައި ހޫތީންވެސް އަދި ހޫތީންނާ ދެކޮޅަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ހަރުފައެއް ފެނުނު ވާހަކަ

ރާއްޖެއިން ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ބިތުން މުދާ އެތެރެ ކުރާ ގައުމެއް ކަމަމުން ރާއްޖެއަށް ނުރައްކާ ޒާތުގެ ފައި ދިގު މަކުނުން ފެށިގެން ކޯބުރާ ހަރުފައަށް ދާނދެން އެތެރެ ވެދާނެ ކަމަށް ބަލަން ޖެހޭނެ އެވެ. ސިންގަޕޫރު މީދަކީ މިފަދަ އެކައްޗެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެށްޓަށް ބީރަށްޓެހި އޮށެއް ވަރުގެ ކުޑަ މި މީދާ، އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ނިކަން ތިޔާގި ކޮށް އުޅުނެވެ. ބާވަތެއްގެ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް ބަލައިގެން، މީދާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...